Portal Biura, czyli wygodna aplikacja webowa będąca miejscem kontaktu klienta z biurem rachunkowym, jest już w sprzedaży. System jest w pełni zintegrowany z programami księgowymi, wykorzystywanymi w biurach rachunkowych – Rewizorem i Rachmistrzem GT oraz nexo.

Aplikacja oferuje dwie usługi: Dokumenty oraz Raporty. Obie gwarantują szereg praktycznych funkcji, zarówno dla biur, jak i ich klientów i mogą być wykorzystywane niezależnie od siebie.

Biura rachunkowe mogą kupić i udostępnić swoim klientom jedną lub obie usługi.

Co zyskasz jako biuro rachunkowe

Korzystając z Portalu Biura błyskawicznie wczytasz odebrane dokumenty do swojego programu księgowego oraz szybko wyślesz klientom raporty finansowo-księgowe. Ponadto poinformujesz ich o nadchodzących terminach podatkowo-składkowych, konieczności dostarczenia istotnych dokumentów, rozliczeniach czy wysyłce raportów. Sam decydujesz o formie powiadomienia, które otrzymuje klient – mogą to być e-maile lub SMS-y. Dodatkowo zyskujesz stały wgląd w wysłane danemu klientowi raporty, zebrane w jednym miejscu, dzięki czemu możecie je wspólnie analizować w dowolnej chwili. To znacząca oszczędność czasu, zarówno dla Ciebie, jak i dla Twoich klientów.

Dokumenty

Dzięki usłudze możesz:

 • Automatycznie pobierać przesłane przez klienta dokumenty do programów księgowych.
 • Wygodnie przeglądać je wszystkie w jednym miejscu.
 • Łatwo wprowadzać otrzymane dokumenty do użytkowanego systemu
 • Automatycznie wczytywać dane z faktur (OCR) – aplikacja sama rozpoznaje dane z przesłanego dokumentu, takie jak numer dokumentu, data, kontrahent czy kwota z tabeli VAT, a następnie przenosi je na zapis księgowy podczas jego dodawania.
 • Automatycznie informować klienta o postępie prac nad danym dokumentem.
 • Raporty

  Dzięki usłudze możesz:

  • Publikować raporty finansowo-księgowe.
  • Wygodnie przeglądać wysłane klientowi raporty.
  • Ustawiać automatyczne powiadomienia (mail lub SMS, wybór należy do Ciebie) dla klientów o nadchodzących terminach podatkowo-składkowych, konieczności dostarczenia dokumentów, rozliczenia się z biurem, wysyłki raportów lub odrzuceniu przesłanych dokumentów.

  Co zyskasz jako klient biura

  Aplikacja pozwala błyskawicznie wysyłać dokumenty do biura rachunkowego, także w formie pliku pdf lub zdjęcia zrobionego za pomocą smartfona, a następnie na bieżąco analizować postęp prac nad nimi. W razie błędu na dokumencie otrzymasz jego zwrot z odpowiednią adnotacją, dzięki czemu będziesz mógł szybko nanieść niezbędne poprawki. Przygotowane przez biuro dane raportowe są do Twojej dyspozycji o każdej porze, a o nadchodzących terminach i czynnościach podatkowo-składkowych przypomni Ci automatyczne powiadomienie, wysyłane mailem lub SMS-em.

  Dokumenty

  Dzięki usłudze możesz:

   • Błyskawicznie przesyłać do biura rachunkowego poprzez chmurę zdjęcia dokumentów (np. zrobione za pomocą smartfona) oraz dokumenty w formacie pdf.
   • Wyczerpująco opisywać przesyłane dokumenty.
   • Śledzić postęp pracy nad dokumentami.

  Raporty 

  Dzięki usłudze możesz:

   • Wygodnie przeglądać dane raportowe, udostępniane przez biuro rachunkowe:
    1. podsumowanie Twojej ewidencji VAT oraz zapisów szczegółowych sprzedaży i zakupu,
    1. podsumowanie Twoich ksiąg rachunkowych, w tym również ich poszczególne zapisy (dla księgowości uproszonych),
    1. podsumowanie Twoich rozliczeń wraz ze szczegółami zobowiązań i należności,
    1. wynagrodzenia Twoich pracowników,
    1. podsumowanie zobowiązań wobec instytucji prawnych oraz Twoich pracowników, wraz z danymi niezbędnymi do wykonania przelewów.
   • Sprawnie operować na udostępnionych przez biuro raportach – filtrować, wyszukiwać oraz sortować, a dla wnikliwszej analizy – eksportować dane (do formatu csv) lub wydrukować je.Monitorować nadchodzące terminy ustawowe i inne (np. termin dostarczenia dokumentów, termin rozliczenia z biurem).
   • Otrzymywać powiadomienia o nadchodzących czynnościach poprzez SMS lub pocztę e-mail.