Auto ID – Czytniki Kodów Kreskowych, Drukarki etykiet, Sprawdzarki cen

Oferujemy   sprzęt   niezbędny    do  prawidłowej  realizacji  procesu
inwentaryzacji.   Dostarczamy   też   materiały   eksploatacyjne  (etykiety, taśmy barwiące itp.).
Wymierne korzyści:

  • Wykorzystanie  technologii  kodów  kreskowych  eliminuje  możliwość
    popełnienia błędów w procesie ewidencji majątku,
  • Znaczące  skróceniu  czasu  potrzebnego  na przeprowadzenie spisu z
    natury,
  • Mozliwość   wykorzystania   czytników   w  procesie  automatyzacji
    sprzedaży, produkcji, obiegu dokumentów itp.

W swojej ofercie posiadamy urządzenia renomowanych producentów tej branży:

 

Inwentaryzacja to niezbędna część działalności każdej firmy, bez względu na jej profil działania. Czy to bowiem firma handlowa, produkcyjna czy działająca w innej branży, musi ona, zgodnie z prawem, posiadać szczegółowy spis posiadanych składników majątkowych oraz źródeł ich pochodzenia. Usługa inwentaryzacji pomaga także w ustaleniu różnic pomiędzy stanem istniejącym w ewidencjach księgowych a stanem rzeczywistym.
W dużych firmach, posiadających spory majątek, inwentaryzacja jest sporym wyzwaniem. Na szczęście dzisiaj nie trzeba zatrudniać do niej dziesiątek ludzi, którzy będą krok po kroku przeliczać posiadany przez firmę majątek. To zupełnie destabilizowałoby działania firmy (w zasadzie wyłączając ją z działalności na kilka dni) a takie działanie i tak byłoby obarczone sporym ryzykiem wystąpienia błędów.

Jeśli  poszukujesz  drukarki  etykiet  lub  kart,  czytnika, kolektora
danych,  terminala  pos lub jakiegokolwiek innego akcesorium prosimy o
kontakt przygotujemy atrakcyjną ofertę.