Najważniejsze zmiany odnośnie kas fiskalnych, które weszły w życie z dniem 01.05.2019 r.

 

Prosimy o zapoznanie się z tym opracowaniem:


Prosimy również o zapoznanie się z poniższymi informacjami, z uwagi na to, że znajomość ustawy oraz rozporządzeń leży również w gestii podatnika.

 

Każdy pracownik obsługujący urządzenia fiskalne ma obowiązek zapoznać się z „Oświadczeniem kasjera o zapoznaniu się z informacją o zasadach ewidencji” , wypełnić je oraz je podpisać.